Kursinformasjon

NB: Opplysninger her gjelder kursavvikling i 2008, denne siden er ikke oppdatert

Mål

Kurset skal gjøre studentene kjent med de viktigste økonomiske avveininger som må gjøres ved forvaltningen av ulike naturressurser, og de velferdsøkonomiske konsekvensene av disse.

Kursbeskrivelse

Naturressurser er en viktig del av næringsgrunnlaget i Norge, og utnytting av naturressurser står sentralt for levekårene våre. Kurset gir en innføring i hvordan økonomisk utvinning av naturressurser virker under ulike markedsforhold. Det drøfter også hvordan offentlig politikk kan påvirke utnyttingen, hvilke kriterier som skal legges til grunn for en samfunnsmessig fornuftig utnytting av ressursene, og hvordan økonomisk politikk kan påvirke ressursutnyttingen. Virkemidler som avgifter, konsesjoner og kvoter analyseres. Kurset legger hovedvekt på fornybare ressurser, særlig fisk, men også ikke-fornybare ressurser som olje og mineraler blir drøftet.

Pensum

Forelesninger

 1. Introduksjon
 2. Populasjonsdynamikk
 3. Produktfuksjoner i fiske
 4. Fritt fiske
 5. Andre referanse likevekter
 6. Gordon-Schaefer modellen
 7. Fiskeriforvaltning
 8. Fiskeriforvaltning
 9. Flerbestandsmodellering
 10. Oppdrettsøkonomi
 11. Investeringsanalyse
 12. Fartøyenes tilpasning
 13. Ikke-fornybare ressurser
 14. Oljeøkonomi
 15. Miljø-økonomi
 16. Oppsummering

INFO BOX

  • Studiepoeng: 10 ECTS
 • Karaktersetting: ECTS
  • Språk: Norsk (enkelte forelesninger på engelsk)
  • Forelesningstimer: 32
  • Seminartimer: 12
  • Kursansvarlig: Arne Eide
 • Institutt: IFØ
  • Kursperiode: January - May
  • Eksamen: obligatorisk innleveringsoppgave samt 4 timer skriftlig eksamen (multiple choice).

Kursadministrasjon

Forelesere: Arne Eide, Siv Reithe og Edgar Henriksen

Seminarleder: Inga Kaspersen